Login to your account

Username *
Password *
 
 

PC1.BG е интернет каталог

създаден за удобство на своите клиенти при избора на офис техника. Всеки потребител, използващ сайта приема автоматично настоящите общи условия.

On-line "кошница"

е създаване на "кошница" с продукти за разглеждане и сравнние.

ВАЖНО! Продуктите не могат да бъдат закупени on-line

Потребител

е всяко лице, посетило сайта.

Регистрация и лични данни.

Всеки потребител е свободен да направи регистрация на свой профил в сайта като попълни полетата с лични данни. Регистрацията не е задължителен елемент, но създава много удобства при използване на сайта. PC1.BG гарантира абсолютна конфиденциалност на личните данни на своите потребители. PC1.BG декларира, че те ще бъдат използвани единствено за обслужване нуждите на своите клиенти и няма да бъдат предоставяни на трети лица.

Права, задължения и отговорности

Потребителите на сайта са длъжни да спазват общоустановени правила на общуване и комуникация. PC1.BG не носи отговорност за възможни пропуски или вреди, свързани с актуалността на информацията, поддържана в сайта. Използването на информацията от сайта от страна на потребителите е на тяхна отговорност. PC1.BG не носи отговорност за възможни пропуски или вреди причинени от форсмажорни обстоятелства